Antropoloji insan bilimidir. İnsanı sosyal ve biyolojik yönü ile ayrı ayrı inceler. Sosyal antropolojide insan toplulukları, yaşamları ve kültürleri incelenirken, biyolojik antropoloji ve evrimsel antropolojide insanın bir hayvan türü olarak evrimsel gelişimi ve biyolojik yapısı incelenir.