Argon atom numarası 18 olan bir elementtir. Periyodik cetvelin 8A grubunda bulunur ve soygazdır. Simgesi Ar olan element özellikle kaynak teknolojisinde kaynak yapılan alanın oksijenle temasını engellemek için kullanılır. Ayrıca başka alanlarda da inert gaz olarak da kullanımı yaygındır.