Arsenik bazı bileşiklerinde metal bazı bileşiklerinde ise ametal özelliği gösteren bir elementtir. Atom numarası 33’tür ve As sembolüyle gösterilir.

Arsenik ahşabın çürükçüllere karşı korunmasında kullanılır. Ancak Avrupa birliğinde bu amaçla kullanımı yasaklanmıştır.

Aynı zamanda eskiden medikal alanda da kullanılan arseniğin yerini modern antibiyorikler almıştır.

Şu anda ise bakır alaşımlarında ve optik cam yapımında kullanılmaktadar.

Arseniğin en çok çıkarıldığı yerler ise sırasıyla aşağıdadır:

  1.  Belçika
  2. Şili
  3. Çin
  4. Fas
  5. Rusya