Kedigillerin en heybetli hayvanlarından olan aslanlar optimum koşullarda 30 yaşlarına kadar hayatta kalabilirler.