Astatin dünyada çok seyrek bulunan nükleer bir elementtir. Atom numarası 85 olan element At sembolüyle gösterilir. Çok yüksek düzeyde radyoaktiftir. Şimdilik bir kullanım alanı bulunmasa da nükleer tıp alanında element üzerindeki çalışmalar devam etmektedir.