Hiçbir olay ya da kötü gelişmede kusuru direkt olarak aşağılarda aramamak gerektiğini vurgulamak için kullanılır. Örneğin toplum ya da bir toplulukta o gurubun başında bulunan, onları yöneten kişilerin tavırları ve icraatları yönetimi altındaki bireylere örnek teşkil eder. Eğer yönetici yeterli ve vasıflı değilse toplum da bunun kötü getirilerine katlanmak zorundadır.