Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri hangi ülkeler?

Konseyin daimi ve geçici üyeleri bulunmaktadır.

Daimi üyeleri;

Çin, Fransa, Birleşik Krallık, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri’dir.

Geçici üyeleri;

2013 ve 2014 yılları için: Arjantin, Avustralya, Güney Kore, Lüksemburg.

2014 ve 2015 yılları için: Litvanya, Şili, Çad, Ürdün ve Nijerya’dır.