Aliterasyon edebiyat dünyasında sıkça karşımıza çıkan bir anlatım biçimidir.

Aliterasyonda özellikle sessiz harflerin ya da bazen hecelerin tekrarlandığı ve böylece ifadeler arasında armonik bir uyumun oluşturulduğu aktarım biçimidir.