Ülkemizde doktora eğitimi iki yıl ders ve iki yıl tez süresi olmak üzere 4 yıldır.