Türk eğitim sisteminde doktora tezine geçmeden önce her öğrenci doktora yeterlilik sınavını geçmek zorundadır. Bu zorunlu sınav Almanya gibi bazı ülkelerin doktora programlarında bulunmamaktadır.