Yapılan araştırmalar sonucu 21. yüzyılın başı itibarıyla dünya genelinde 2.2 milyar civarında Hristiyan yaşadığı düşünülmektedir.

Bunların en çok olduğu ülke Amerika Birleşik Devletleri iken onu Brezilya takip etmektedir.