Yapılan araştırmalar 21. yüzyılın başları itibarıyla dünya üzerinde yaklaşık 1.3 milyar Müslümanın yaşadığını söylemektedir.