Atom numarası 47 olan gümüş, Ag sembolüyle gösterilir.

Ag sembolü Latince’de gümüş anlamına gelen “argentum” kelimesinin ilk iki harfinden gelir.