Kürtçe dili Hint-İran dillerinin Kuzeybatı koluna aittir. Bu dil grubu Hint-Avrupa dil ailesine bağlıdır.