Birleşmiş Milletler ofisleriyle ve uluslararası yargı haberleriyle tanınan Lahey kenti Güney Hollanda’da bulunmaktadır.