Longozlar, akarsuların denize ulaşamadığı alanlarda oluşan sulak alanlardır. Bu alanlar gerek biyo-çeşitlilik yönünden gerekse bitki örtüsünün yoğunluğu bakımından çok zengin alanlardır. 

Türkiye’de en çok tanınan longoz ormanları İğneada Ormanları’dır.