Korku türlerinin en farklılarından birisi pteronofobi olarak karşımıza çıkar. 

Pteronofobi tüy ile gıdıklanma korkusu olarak psikolojide tanımlanmıştır. Ender görülmesine rağmen literatürde yeri bulunan bir fobidir.