Ruanda katliamı ya da soykırımı 1994 yılında gerçekleşmiştir.

Ruanda’da halkın uzun süren manipülasyonlar sonucu iki ayrı ırka ayrılması ve bunlardan Hutuların diğer grup olan Tutsiler ve barışçıl Hutulara savaş açmasıyla ortaya çıkmış tablodur. Olaylarda 800 binin üzerinde insan öldürülmüştür.