homo-sapiens-evrim-cevapbizden

Günümüz modern insanını adlandırırken kullanılan (Homo sapiens) sapiens kelimesi Latince kökenli bir kelimedir ve düşünmek, düşünebilmek anlamına gelmektedir. Homo sapiens ise düşünen insan olarak türkçeleştirilebilir. Günümüzde yaşayan tek Homo sapiens türü ise bir al tür olan Homo sapiens sapiens’tir.