Bizmut sembolü Bi olan elementtir. Atom numarası 83 olamkal berabe kurşun ve kalaya benzer yumuşak bir metaldir. Çoğunlukla ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılır. Ayrıca elektronikte kullanılan lehimin içeriğinde de bbulunur.