Brom atom numarası 35 ve simgesi Br olan elementtir. Periyodik cetvelde 7A grubunda bulunur, halojendir Oda sıcaklığında sıvı alde bulunur. Çıplak tene kesinlikle temasından kaçınılmalıdır. Brom kimya sanayinde pek çok alanda kullanılmakla beraber sıklıkla, Yanma geciktiriciler Pestisitler (böcek öldürücüler) Yakıt katkısı İlaçlarda kullanılır.