Tıp eğitimi Türkiye üniversitelerinde 6 yıldır. Bu sürenin sonunda Tıp Doktoru unvanı kazanılır.