taksonomi

Latince dilinde Türkçe’den oldukça farklı birçok yazım kuralı vardır. Bunlardan biri de cins isimlerin büyük harfle başlayıp italik olarak yazılmasıdır. Biyolojik adlandırmada da bu kural geçerlidir. Bir türün adını verirken ilk harf büyük harfle başlar ve tüm ifade italik olarak yazılır. (Örnek: Homo sapiens, Felis domesticus)