Türkiye’de 2014 yılı verilerine göre 1 milyar doların üzerinde parası olan kişi sayısı 37’dir.