Ütopya, gerçekte var olmayan suni şekilde dizayn edilmiş ideal toplum ve yaşam biçimini ifade eder. Yunanca kökenli bir kelimedir. Günümüzde ütopyalar ideal, özendirici, mutlak iyi olabileceği gibi, korku ve dehşet içerikli de olabilir. Ütopyaların pratikte gerçekleşmeleri ve sürdürülebilmeleri imkansızdır.