Vaskülit nedir?

Vaskülit ifadesi kelime anlamı olarak damar yangısı/iltihabı anlamına gelmektedir.

Burada damarda iltihabi bir durumun meydana gelmesi ve söz konusu damarın beslediği organların ya da dokuların bu duruma istinaden işlev bozuklukları göstermesi beklenir.