Vegan ifadesi hem bir beslenme biçimini ama daha ötesinde bir yaşam felsefesini ifade etmektedir.

Vegan bireyler hayvansal hiçbir maddeyi gerek beslenme gerekse giyimlerine dahil etmezler. Vejetaryenlikle sıkça karıştırılsa da veganlıkta kapsam çok daha geniştir.

Veganlar et, süt, yumurta, bal ve benzeri hayvansal dokuları gıda olarak kullanmadıkları gibi deri, kürk gibi endüstri malzemesi haline gelmiş hayvan kaynaklı maddelere de kesin biçimde karşıdırlar.